Beëdigd vertaalster Engels drs. H.T. Hamering

Permanente educatie

Sinds 1-1-2009 kunnen vertalers onder bepaalde voorwaarden worden opgenomen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Hun inschrijving wordt verlengd als ze voldaan hebben aan de bijscholings-verplichting. Die is omschreven in het Besluit permanente educatie Wbtv (Wet beëdigde tolken en vertalers).

Ik sta in dat openbare Register ingeschreven onder Wbtv-nummer 1714. Zie ook de website van het Bureau Wbtv.

certificaat

Enkele cursussen die ik heb gevolgd:

- Thematisch vertalen Engels (d.w.z. Engels-Nederlands), een minor van de ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen

- Creatief vertalen Engels (d.w.z. Engels-Nederlands), een minor van de ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen

Naar de volgende webpagina: Tarieven